Trapptermer

DetaljFörklaring
1TrappformelTrappformeln är 2H+B=630 mm med utgångspunkt i människans genomsnittliga steglängd. Trappor vars steghöjd och stegdjup ger i formeln ett resultat mellan 590 och 650 mm anses som bekväma.
2Vang Material: trä eller målat HDF-klätt trä. Vangstycken är antingen slutna (Classic) där stegen skruvas fast i fogen genom vangstycket eller uppsadlade (Modern) där stegen monteras med hjälp av pluggar.
3StolpeMaterial: trä. Monteras till vangstycket och handledaren med skruvar.
4HandledareMaterial: trä. Ståndarna och handledaren monteras ihop med fogförband. Handledarhöjden är avståndet mellan stegets framkant och handledarens övre linje.
5StegMaterial: trä. Stegen monteras fast vid ett slutet vangstycke (Classic) med skruvar i fogar eller vid ett uppsadlat vangstycke (Modern) på horisontallinjen med hjälp av pluggar.
6SättstegMaterial: trä eller MDF. Överkanten och ändarna monteras med fogförband vid steget och vangstycket, nederkanten skruvas fast vid steget.
7Skyddslist Material: trä. Monteras med skruvar vid steget. Den beräknade största fria höjden mellan stegen är 99 mm. Tillval, ej standard.
8BeklädnadsskivaMaterial: trä eller MDF. Ytbehandling och materialval som antingen plansteg eller vangstycke. Tillval, ej standard.
9RäckesståndareRunda träståndare ø 22 mm eller metallståndare ø 20 mm. Fyrkantiga träståndare 25x25 mm. Monteras med fogförband vid handledaren och vangstycket (vid trappsteget vid Modern-vangstycket).
10StödregelMaterial: trä eller HDF-klätt trä. Monteras fast med skruvar vid golvet från fogen för räckesståndaren. Ytbehandlings- och materialval som vid vangstycken. Ingår i våningsräcket.
11VåningsräckeVåningsräcken som är kortare än 3500 mm saknar mellanstolpe, vid längd över 3500mm har de mellanstolpe. Komponenter: stödregel, ändstolpar, mellanstolpe, räckesståndare, handledare. Val för element som vid trappräcke.
12Foderlist Foderlisten täcker bjälklagsvinkeln och döljer skarven mellan stödregeln och golvet. Material och ytbehandling som vid stödregeln. Mått 25x45 mm. Tillval, ej standard.
13Fri gångbredd

1. Utan handledare.

13

2. På innersidan.

13

3. På yttersidan.

13

4. På inner- och yttersidan. 

14Fri gånghöjdDet minsta avståndet mellan gånglinjen och bjälklagskanten.
15StegdjupHorisontellt mått från stegnos till tangenten för stegnosen på nästa steg.
16SteghöjdVertikalt mått mellan horisontella ytor av två trappsteg.
17Vangstyckets extralängdExtralängden på vangstyckets nedre del. Ingår inte i trapphöjden. Ingår inte i blockstegets höjd. Tillval, ej standard.
18SkarvlistSkarvlist på skarven mellan slutsteget och golvet. Tillval, ej standard.