Vid mätning av Din trappa

STAIR24 rekommenderar följande checklista:
  1. Jag har anlitat en professionell mätare.
  2. Väggarna i trappöppningen är färdiga och i lod och våg, hörnen är 90°.
  3. Undergolvet för trappöppningen är färdigt och i våg.
  4. Jag vet de planerade sluthöjderna för färdiga golv.
  5. Jag känner till placeringen av konstruktioner i väggar där fästskruvar för trappan kan förankras.
  6. Jag känner till placeringen av kablar, värme- och vattenrör i anslutning till trappan.
  7. Åtkomst till trappan finns för mätning.
  8. Mätarens arbetsområde är säkert.